2016 Baseball State Finals Score Boxes1A - G1 | G2 | G3 - Decatur Heritage Wins

2A - G1 | G2 - Mobile Christian Wins

3A - G1 | G2 | G3 - Madison Academy Wins

4A - G1 | G2 - UMS-Wright Wins

5A - G1 | G2 | G3 - Russellville Wins

6A - G1 | G2 - Hillcrest-Tuscaloosa Wins

7A - G1 | G2 - Hewitt-Trussville Wins