Saturday, February 22, 2020
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 1A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 2A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 3A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 4A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 5A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 6A
2020 AHSAA Girls Basketball State Championship Class 7A